Patents

  1. Beden içi veyahut Üzerindeki Nano Elemanlar ile Beden Dışı veya İçi Makro/Mikro Elemanlar Arasında Veri Alışverişini Sağlayan bir Sistem ve Yöntem (A System and Method Which Provides Wireless Communication Between Bio-nano Elements and Macro/micro Devices), 2020, Application No PCT/TR2020/051338, Sema Dumanli Oktar
  2. Beden içi elemanlar ile beden dişi elemanlar arasinda veri alişverişini sağlayan bir sistem ve yöntem, 2019, Başvuru No TürkPatent 2019/20978, Sema Dumanli Oktar
  3. Orthopaedic Implant, 2016, Sema Dumanli Oktar
  4. Antenna and Related Method, 2016, Sema Dumanli Oktar
  5. Antenna and Method of Manufacturing an Antenna, 2016, Sema Dumanli Oktar
  6. Antenna, 2015, Sema Dumanli Oktar